Intranet Nolimit

 

Track&Trace

WEB Platform No Limit

Informační doložka

Informační doložka

V souladu s článkem 13 odst. 1−2 podleNařízení Evropského Parlamentu a Rady(UE) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o osobních údajů) (Podl.EU L 119/1) dáleGDPR, Vás informujeme že:

Správcem osobních údajů získaných pomocí kontaktního formuláře je No Limit Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, jejíž adresa je: ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu M. St. Varšavy, oddíl XVI pod č.: 0000128397, DIČ: 5241066960 (dále jako: Správce).

Osobní údaje získané během návštěvy našich webových stránek budou použité výhradně pro zpracování dotazu zaslaného pomocí dotazníku, kde bude udělena odpověďprostřednictvím e-mailu. Právnímzákladem pro Správcemzpracovávané osobní údaje je čl. 6 odst. 1 písm. GDPR je tzv. Právně oprávněný zájem správce, protože bez použití osobních údajů jako (jméno, příjmení, e-mail) Správce, bychom nemohli udělat odpovědi na zadanou otázku, která bylavědomě zadaná.

Jako zákazník máte právo:

  • Vznést kdykoliv a jakoukoliv formou námitku proti zpracovávání údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům a také jejich kopiím,
  • právo na změnu (úpravu) svých osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, omezení zpracovávání osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo na stížnost podanou organu veřejné moci.

Realizace vznešení námitky proti zpracovávání osobních údajů může mít za následek, že Správce nebude moct odpovědět na zadanou otázku.

Vaše osobni údaje budou zpracovávané po dobu jednoho roku, který se počítá od data ukončení vzájemné korespondence v předmětu otázky. Správce na základě získaných údajů nevykonává automatizované ani je nevyužívá pro následné profilování.

Získané od Vás osobní údaje jsou dobrovolné, ale jsou nutné pro udělená odpovědi na daný dotaz.