Intranet Nolimit

 

Track&Trace

WEB Platform No Limit

Eco-logicky

Eco-logicky

Realizujeme proekologický program rozvoje společnostia naše motto jeEkologická logistika. Vytváříme flotilu městských distribučních automobilů poháněných alternativními palivy a proekologická, inovačnířešení v celovozovém transportu. Zároveň prosazujeme aktivity "eko" mezi našimi zaměstnanci, realizací řady projektů v oblasti Sociální Odpovědnosti Podniků CSR (Corporate Social Responsibility). Náš moderní přístup k rozvoji společnosti, který je předpokladem pro technologické inovace doplněný o ekologická řešení, poskytuje Zákazníkům No Limit jak provozní, tak obrazové výhody.