Intranet Nolimit

 

Track&Trace

WEB Platform No Limit

Nestandartní zásilky

Nestandartní zásilky

Nestandartní zásilky nebo netříděné to jsou ty, které vyžadují zvláštní obsluhu během distribučního procesu  s ohledem na základní kritéria: rozměry (délka nad 170 cm), hmotnost balíku nad 30 kg, nepravidelný tvar, vyčnívající části, druh obalu a obsah zásilky, která může být náchylná k poškození.

Nestandartní zásilky vyžadují zvláštní obsluhu a nemůžou podléhat automatickému procesu třídění.