Intranet Nolimit

 

Track&Trace

WEB Platform No Limit

Smluvní logistika

Smluvní logistika

Nabízíme komplexní služby v rámci smluvní logistiky pro podniky, které se chtějí zcela a výhradně soustředit na svou hlavní obchodní činnost a svěřují správu logistických procesů do bezpečných a důvěryhodných rukou externího Partnera.

Obsluhujeme objednávky „šité na míru” vyžadující individuální přístup k logistickému procesu. Specializujeme se na obsluhu vysoce zpracovaného a rychloobrátkového spotřebního zboží, s velmi složitým a různorodým sortimentem. Ve všech našich projektech využíváme moderní IT nástroje.

Naše činnosti ve smluvní logistice jsou založené na mnoholetých partnerských smlouvách, zahrnující plný rozsah spolupráce v rozsahu: přepravy zboží; vykládek; skladování; copackingu; přípravy zboží pro další distribuci; reverzní obsluhy; obsluhy přidané hodnoty.
Moderní systémy třídění nám dovolují stavět flexibilitu a spravovat výrobu objednávek optimálním způsobem.

Staráme se o vysoké jakostní parametry a zajišťujeme obchodní bezpečnost svým Partnerům.
Máme velké zkušenosti ve vedení různorodého zavádění. Naše informační systému integrujeme přímo se systémy Klientů nebo pracujeme na jejich vlastních platformách výměny údajů. Díky téměř 20 leté zkušenosti jsme získali zkušenosti, když jsme pracovali pro firmy z módního a obuvnického, kosmetického, elektronického, potravinářského, automobilového nebo stavebního průmyslu.